Tenzijski pnevmotoraks

tensionpnewitharrows

Dober pregledni članek je objavljen v Emerg Med J: Tension pneumothorax—time for a re-think?

Povzetek:

  • poškodba plevre, ki povzroči komunikacijo preko enosmernega ventila, ki se odpre v inspiriju in zapre v ekspiriju
  • bolje govoriti o “širečem se” pnevmotoraksu
  • tenzija povzroči respiratorni in hemodinamski kolaps
  • pomembne razlike obstajajo med spontano dihajočimi in ventiliranimi pacienti
  • deviacija traheje in polne vratne vene sta nesigurna znaka
  • premik mediastinuma ni nujen znak in je manj pogost pri odraslih kot pri otrocih
  • Th je kisik
  • igelna torakocenteza ima svoje mesto, vendar ima omejitve
  • zdravljenje izbora je torakalna drenaža

 

Hvala dr. Štrasner za link!

Leave a Reply