Strel v tibijo

Video prikaz nastavitev intraosalne poti.

big

Leave a Reply