Dostava kisika tkivom

Ključna enačba za razumevanje principov stabilizacije kritično bolnega oziroma šokiranega pacienta je enačba dostave kisika (DO2). Z drugimi besedami, če je dostava kisika tkivom manjša od porabe, pacient preide v stanje šoka. Izbral sem video, ki razloži osnove DO2. Članek: Oxygen delivery and haemoglobin.

DO2

Leave a Reply